9 .   ř í j n a   2 0 1 9   |   1 9 h o d
M ě s t s k é   d i v a d l o   K o l í n   |   D i v a d e l n í   k l u b   S c a p i n o

N e j s l a v n ě j š í   d r a m a   v   č e s k ý c h   p ř e k l a d e c h

Příběh Hamleta zachycený Williamem Shakespearem patří k těm nejpozoruhodnějším, jaké kdy byly napsány. Potýká se totiž s otázkou, která trápila a dodnes trápí mnohé: Co má myslící člověk dělat v době, kdy byly narušeny a pokřiveny dosud platné normy, zásady
a hodnoty?

Nahlédněte s námi do Hamletova příběhu prostřednictvím několika českých překladů.
Kdo je Hamlet Saudkův, Urbánkův či Martina Hilského? Mluví a myslí tito čeští Hamleti stejně odvážně a přesně jako dánský princ, kterého stvořil William Shakespeare?

Autor pořadu Stanislav Rubáš
Účinkují Martina Longinová, Vít Roleček a Stanislav Rubáš

P ř e d p r o d e j . .